Alla behandlingstekniker (manuella) syftar till att återskapa en bättre funktion i kroppens rörlighet. Ju bättre kroppens leder och muskler rör sig desto fler nervsignaler skickas till hjärnan, som då får ett bättre beslutsunderlag för hur nästa rörelse skall utföras. Motsatsen är om någon muskel eller led är stel. Då kommer det färre signaler och kvaliteten på nästa rörelse blir sämre.  Över tid leder detta till överbelastning och värk i dom mjukdelar som fungerar då dom tvingas jobba övertid. Det kan ge nerver i kläm, muskel, led och seninflammationer, ryggskott etc.

På CityKiropraktiken använder vi oss av följande behandlingstekniker:

 • Kiropraktisk manipulation som tex: Diversified, Toggle recoil. Dropp
  • Det innebär en snabb, liten och  mjuktöjning av en led. Det kan ofta komma ett klickljud. Det gör inte ont men kan upplevas lite obehagligt pga ljudet. Det syftar till att återställa normal rörlighet kring en led, som är så viktig för att hjärnan skall få tillräckligt med signaler för att kunna åstadkomma koordinerad och effektiva rörelser/musklefunktion. Det ger en lokal effekt kring det behandlade men även en centraleffekt. Dvs att hjärnan påverkas och det förklarar varför manipulation till ryggen kan vara effektivt på besvär som tennisarmbåge och hälsporre.
 • Aktivator
  • Ett instrument som också ger en snabb töjning. Ett alternativ och komplement till manipulation
 • Dropp
  • Snabb töjning av en led med hjälp av en dropp funktion på bänken.
 • Kilar/Blocks
  • Används för att balansera bäckenobalanser och ger en långsam töjning
 • Cox Flexion Distraction
  • Långsam töjning och rörelsebehandling av alla mjukdelar mellan 2 kotor.
 • Nervmobilisering/Neurodynamics
  • Alla nerver i kroppen kan flytta sig i förhållande till hur du rör dig. Det kan bildas fibros/ärrväv mellan nerver eller mellan nerv och annan mjukdel som förhindrar denna rörlighet tex efter en inflammation runt en disk. Det ger nervsmärta när man rör sig. Genom att veta var nerverna ligger i kroppen kan man med speciella mycket försiktiga töjningar återskapa normal rörlighet mellan vävnaderna.
 • McKenzie
  • Långsam belastning ut i ledernas ytterläge
 • Mulligan
  • Långsam töjning och rörelsebehandling av leder med hjälp av ett bälte

Mjukdelsbehandlingar

 • Triggerpunktbehandling
  • Försiktigt tryck på en triggerpunkt i muskel eller annan mjukdel för att få ner spänningstillstånd och smärta
 • Tvärfriktionsmassage
  • Speciell specifik massage som ges till mjukdelar som tex. senor och muskler som varit under för hög belastning under lång tid. Fibros/ärrvävnad kan uppstå som behöver masseras bort för att återställa normal funktion (ex. hälsporre,  Musarm)
 • Muskelreflextekniker
  • Genom att spänna och sedan töja eller låta muskeln slappna av kan man få tillbaka rörlighet kring leder. Tex PIR (ost isometrisk relaxation), ART (Active release technique), RF (rytmisk fascilitering), RS (Rytmisk stabilisering)
 • DNS – Dynamic Neuromuscular stabilisation och RLS – Reflex locomotion stimulation
  • Mycket specifika tekniker för att aktivera det centrala nervsystemet som ju styr motorik och känsel så att ett normalt rörelsemönster och muskel koordination kan återställas efter långvariga besvär. Kom ihåg, många som söker oss har haft sina besvär länge och har ofta störningar i sitt rörelsemönster och sin hållning. Tex kutighet i ryggen, benlängdsskillnader rundade axlar. Plattfothet etc.
 • Bålstabilitet, gummibandsrehab
  • Man kan komma väldigt långt med gummiband som motstånd för att få upp rörligheten och stabiliten i bålen. När man sedan blir bättre och kraven kanske ökar är det naturligt att man tränar vidare på gym eller varför inte cirkelträningspass.
 • Andra tränignsmetoder som visar sig vara lämpliga för den som vill förbättra sin hållning, motorik och kroppsmedvetenhetär
  • Yoga
  • Qi gong
  • Basal kroppskännedom
  • Feldenkreitz
  • Meditation 

Alla som har belastningsrelaterade besvär som stelhet och värk i leder och muskler har behov av att förbättra sin hållning, motorik och kroppsmedvetenhet

 • Stabiliserande bälten till Länd och bäckenleder
 • Kinesiotejpning
  • Speciel tejpmetod som inte blockerar ledernas rörelse utan tvärt om styr och underlättar för trötta överarbetade mjukdelar
Nyhetsbrev
Facebook
Kontakt

CITYKIROPRAKTIKEN
Magasinsg. 2
291 32 KRISTIANSTAD
Tel. 044 - 10 06 75

ÖPPET
Mån-Fre 08:00-17:00

Hitta till oss