Arbetsgivare

All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Som arbetsgivare får du göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde. ex på behandlingar är kiropraktor.

Företag kan göra avdrag på 2 sätt

Bruttolöneavdrag

Efter överenskommelse med den anställde kan arbetsgivaren göra ett bruttolöneavdrag på summan för behandlingen. Dvs. avdraget görs från obeskattade pengar. Den anställde står för kostnaden själv, men det blir väldigt förmånligt eftersom det dras från obeskattade medel. Detta är helt fritt från förmånsbeskattning.

Det andra alternativet är via ”Fri rehabilitering och förebyggande behandling”

Företaget kan stå för hela kostnaden för behandlingen. Denna förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är också skatte- och avgiftsfri. Många företag står för en viss summa eller ett visst antal behandlingar.

Dom 2 alternativen går naturligtvis att kombinera

Friskvård – Privatpersoner

Massage är friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen. Vi har Åsa Karström på Citykiropraktiken som är Certifierad massör. Åsa arbetar både i Kristianstad och Sölvesborg.

Kiropraktisk lättare massage är Friskvård och kan gälla för dig, hör på kliniken

Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida http://skatteverket.se