Behandling för barn

 

Många tänker att kiropraktik mest är för ryggbesvär och blir därför förvånade när dom ser alla barn som kommer till oss. Men även barn är beroende av att ha en välfungerande rygg. Man använder andra tekniker än till vuxna. Vi använder lätta specifika tryck med fingrarna och hand, på spädbarn inte mer kraft än den man kan använda på ögat när man blundar.

 

Citykiropraktiken har även en unik kompetens inom DNS, (Dynamic Neuromuscular Stabilisation. Se egen flik på hemsidan för mer info om DNS.

Om du har en svaghet i hållningen så blir inte tyngdlagens effekter på kroppen mindre över tid snarare tvärt om. Vi menar att om man tidigt kan hjälpa barn och föräldrar att identifiera svagheter och sedan jobba med detta förebyggande så kommer barnen att tåla tyngdlagen bättre och optimera sina prestationer både i vardag och idrott.

Självklart finns det tillstånd där vi inte kan hjälpa, då remitterar vi vidare.

 

Alla åldrar har sina utmaningar. Dagisbarn faller från både högt och lågt och börjar använda läsplattor och telefoner. I skolåldern blir det en tid av mer stillasittande och att släpa på skolväskan. Våra äldre ungdomar variera ofta mellan långa perioder av stillasittande och intensivt idrottande.

Sammanfattningsvis kommer barn och ungdomar till oss för:

– Asymmetriska rörelser. Då barnet har en favorit sida eller inte vrider huvudet åt ena hållet. Spädbarn som inte vill amma från en sida eller har svårt att lyfta huvdet i magläge. Barnet som inte vänder eller kryper som man förväntar sig.

– Klumpighet, barn som ofta faller/snubblar/ramla.

– Smärta och stelheter i rygg, nacke eller armar och ben, ofta efter stukningar och andra skador

– Huvudvärk

– Idrottsskador


Det är ingen som behöver lära ett barn att gripa, vända sig, krypa eller gå det ska komma naturligt genom medfödda reflexer och motivation under framför allt första levnadsåret. Dessa rörelser är grunden till hur vi rör oss och vilken hållning vi får under resten av livet.

En optimal hållning och ett bättre rörelsemönster ger mer kraft, rörlighet, uthållighet och balans hos alla. För äldre mindre smärta och inom idrotten reducerad skaderisk och bättre prestation.

Citykiropraktiken kan ge en trygg och bred uppföljning före, under och efter graviditeten. Både för mamma, barn och hela familjen.

 

Att tänka på för dom minsta:

-Krypning är viktigt för en vidare optimal motorisk utveckling. Hjärnan stimuleras av dom signaler som kommer in från leder och muskler som gagnar för en bra framtida koordination

-Om ditt barn inte byter ställning själv är det bra att variera. Byt tex. gärna sida då barnet ligger i sängen.

-Barn är motiverade att vända sig och titta efter ljus och ljudkällor. Byt tex huvudända i sängen när det är ryggläge. Eller om du lägger barnet på en fäll framför Tv’n.

-Använd inte babystol/bilstol för länge innan barnet är gammalt nog att sitta själv. Man rekommenderar 15 minuter. Ditt barn behöver alltså en paus i bilfärden långt innan du själv. Om barnet sitter för länge och för ofta innan det kan sitta självt utan stöd (ca 7-8 mnd) tvingas barnet använda andra muskler än optimalt för att lösa situationen. Detta kan leda till ett försämrat rörelsemönster senare i livet.

-Samma resonemang gäller kring att hålla barnet i händerna och ”gå” med barnet Det är kul för alla men barnet lär sig inta att gå tidigare. Korta stunder är inga problem men det är bättre att låta det ta sin tid så barnet utvecklas och får hitta den optimala stabiliteten, Hoppgungor likadant.

-Barnet behöver magtid direkt från födsel när det är vaket. Det är väldigt viktigt för att få en optimal utveckling av hela ryggen, axlar och höfter. Pröva i 3-5 minuter 2-3/dag tex vid blöjbyte.

-Variation är viktigt i livet. Varierad kost, varierad sittställning, varierad idrott och lek